Prof.univ.dr.doc. Florea Oprea

2349
  •   MEMBRU DECEDAT
  •      Știința și ingineria materialelor
  •  15 octombrie 1926

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Florea Oprea, n.15 octombrie 1926, Buftea-Buciumeni, S.A.Ilfov. Absolvă liceul in Bucuresti(1946) şi urmează cursurile Institutului Politehnic Bucureşti obţinând diploma de inginer in 1951.In 1960 a susțţinut teza de doctorat ”Cercetări privind mecanismul şi cinetica reducerii cu hidrogen la temperaturi joase a oxizilor unor metale neferoase”. A depus o bogată activitate ştiinţifică şi didactică: 1950-1952-Asistent; 1953-1960-şef lucrări; 1960-1967-Conferenţiar; 1967-2002-Profesor; 2002-2006-Profesor consultant. A predat cursuri de Teoria proceselor metalurgice, Metalurgia metalelor neferoase, Bazele teoretice ale metalurgiei extractive, Introducere în termodinamica materialelor, Mecanisme şi procese privind coroziunea materialelor metalice,Tehnologia materialelor, Vidul în metalurgie, Noţiuni de ingineria materialelor. Funcţii deţinute: 1953 – 1967 – Prodecan; 1967 – 1980 – Decan; 1981 – 2002 – Rector; 2002 – 2006 – Director Centru de Cercetare Şcoala Academică de Ştiinţa Materialelor. Din anul 1966 este conducător de doctoranzi, până în prezent absolvind un număr de 25 doctoranzi, fiind în curs de finalizare încă 10 doctorate. A desfăşurat o intensă muncă ştiinţifică în domenii ca: echilibrele fizico-chimice;transferul de masă şi energie în sistemele eterogene din metalurgie; termodinamica şi cinematica proceselor din sistemele metalice şi oxidice şi transformările de fază în sistemele pirometalurgice; materiale noi (materiala inteligente, compozite, nanomateriale) în industrie; mecanismul şi cinetica proceselor din hidro-electrometaurgie; optimizarea proceselor de obţinere a produselor metalice cu caracteristici tehnologice performante. Lucrări de specialitate publicate:Teoria proceselor metalurgice (3ediţii în română şi 2 ediţii în spaniolă, în Venezuela);Metalurgia metalelor neferoase (1962);Bazele teoretice ale metalurgiei extractive (1967); Metalurgiile elementelor însoţitoare ale metalelor neferoase uzuale (1968); Procedee speciale în metalurgia metalelor neferoase (1975), editată şi în limba spaniolă în Venezuela; Tehnica experimentală a proceselor metalurgice ( 1977),Introducere în termodinamica materialelor, vol. I ( 1998); Mecanisme şi procese privind coroziunea materialelor metalice (2000);Introducere în termodinamica materialelor, vol. II, 2000; Introducere în termodinamica materialelor, vol. III, 2003; Tehnologia  materialelor – Partea I. Elaborarea unor metale şi aliaje neferoase, 2004. In cele peste 250 de lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, cele  peste 50 de lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate , şi cele 17 brevete inregistrate au abordat teme ca : teoria  şi tehnologia proceselor din metalurgia extractivă; fundamentarea ştiinţifică a proceselor fizico-chimice care au loc la extracţia şi purificarea metalelor şi a unor noi aliaje pe bază de metale grele, uşoare şi rare. Distincţii:  Doctor Honoris Causa. Membru al următoarelor asociaţii:Membru Titular al Academiei Româno-franceze de metalurgie;Membru Titular al Academiei de Ştiinţe din New-York;Membru Titular al Academiei Româno-Americane; Menbru al Societăţii Române de Metalurgie;Membru al colegiului onorific de redacţie al revistei Metalurgia; Membru ASM şi TMS.