Prof.univ.as.dr.ing. Dumitru Ion

2203
  •  MEMBRU CORESPONDENT
  •      Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  •  11 decembrie 1939

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Nascut in Bucuresti, la data de 11 decembrie 1939. A absolvit Facultatea de RadioElectronica din cadrul Academiei Militare Tehnice in 1975. A sustinut teza de doctorat cu tema „Sisteme de echilibrare dinamica a giromotoarelor utilizand electrotehnologii bazate pe aplicatii ale laserului”, Buc.,1991. In perioada 1976-1985, a coordonat Programele Interministeriale P124 si ulterior P417, 512 etc. (pentru domeniile electronic,electrotehnica, optoelectronica si mijloace de calcul), identificand si coreland asimilarea unui numar semnificativ de materiale,componente,subansamble etc. S-a implicat in mod activ pentru atragerea unor unitati de cercetare-dezvoltare si fabrici specializate, precum si a unor resurse umane inalt calificate, in procesul de realizare in tara a tehnicilor militare de mare complexitate,care, la acel moment, se asigurau exclusiv din import. A asigurat corelarea asimilarilor, pe orizontala si pe verticala, in peste 50 de unitati de cercetare si productie ( unele fiind dezvoltate special pentru programul P124, cum ar fi de exemplu cele de pe platformele Baneasa si Magurele din Bucuresti, iar altele fiind extinse cu sectii special destinate acestui program: Conect, Electrotehnica, Electroaparataj, Electromagnetica etc.), a cca. 350 de ansamble si subansamble cu functiuni independente si a peste 820 de componente electrice, electronice, electrohidraulice etc. In perioada 1984-1993 si-a desfasurat activitatea in ICPE Bucuresti, ocupand diferite functii de conducere, coordonand practic activitatile specific domeniului de aparare nationala, present in majoritatea laboratoarelor, sectiilor si filialelor institutelor de cercetare-dezvoltare din Romania, in activitati care au necesitat expertiza de cel mai inalt nivel. De asemenea, din acest domeniu al produselor special s-au realizat numeroase exporturi, dintre care unele continua si astazi (rezolvere, micromotoare, material carbonice etc.). A participat direct la elaborarea programelor interne de cercetare si realizare a noilor material avansate necesare tehnicilor special (magneti de mare energie, perii electrice special, ajutaje reactive, ceramic piezoelectrice, tuburi termocontractabile, sisteme senzoriale multifunctionale dual-use etc). In perioada 1993-1997 a ocupat succesiv functiile de dir.adj. si dir.gen. al Directiei Generale de Programe Nationale din cadrul Ministerului Cerecetarii si Tehnologiei, in aceasta calitate asigurand desfasurarea normal a activitatilor specific Sistemului de Stiinta si Tehnologie din Romania,devenit ulterior Sistemul CDI.O contributie semnificativa a reprezentat-o organizarea si conducerea Programului stiintific comun cu Republica Moldova.