Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel DINU

1437

MEMBRU DECEDAT

  • 16.05.1961
  • Ingineria Petrolului, Minelor si Geonomiei

 

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel DINU este din martie 2020, Rectorul Universității Petrol – Gaze din Ploiești.

Experiența profesională: Născut în Ploiești, la data de 16 mai 1961. Studii superioare: În anul1986 a absolvit Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești ca inginer în profilul petrol, specializarea Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze; In 1993 a absolvit Specializarea Internațională: Industry Management Information Systems /Bussiness Consultant of Athens, Greece, Program TEMPUS; Din anul 1999 este doctor inginer în Științe Tehnice, specializarea Forajul și Extracția Petrolului și Gazelor. Experiența profesională: Este profesor abilitat la Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, departamentul de Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor. În luna aprilie 2016, domnul prof. univ. dr. ing. Florinel Dinu a susținut public în cadrul Școlii Doctorale IOSUD din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, teza de abilitare cu tema: “Contribuții la îmbunătățirea proceselor de extracție a hidrocarburilor din zăcăminte și de înmagazinare a gazelor naturale în depozite subterane”, conferindu-i-se astfel, dreptul de conducător de doctorat, în domeniul fundamental Științe Inginerești, domeniul de doctorat Mine, Petrol și Gaze.

Activitate profesional – științifică: Este autorul a peste 96 de articole care au apărut în diferite reviste de specialitate publicate în țară și în străinătate, dintre care 17 articole ISI (baze de date internaționale Thomson – Reuters Publishing) și a publicat 9 cărți științifice de specialitate, dintre care unic autor a 7 cărți. A realizat două brevete de invenție și a realizat 75 de contracte de cercetare (din care la 46 de contracte a fost responsabil de contract, cu 28 granturi naționale și un contract internațional) cu prestigioase companii de cercetare și producție petrol și gaze din România și din străinătate. În anul 2016 a fost nominalizat la Ministerului Educației Naționale în funcția de Vicepreședinte al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare CNATDCU, în Comisia de Inginerie Geodezică, Inginerie Geologică, Mine, Petrol și Gaze, panel 12. Este autorizat din anul 2011, ca Expert Tehnic Judiciar, specializarea ”Petrol și Gaze”, de către Ministerul Justiției, București. Totodată, este atestat de Autoritatea Română de Reglementare în Domeniul Energiei din București, ca Expert Tehnic și Verificator de Proiecte, precum și Instalator Autorizat privind activitățile de Proiectare și Execuție în toate domeniile specifice gazelor naturale, adică în Sistemele de Distribuție, Transport, Comprimare și Instalații de Utilizare a Gazelor Naturale. Din anul 2017, este Expert Tehnic al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale din București.

Afilierile profesionale: Președinte și membru fondator al Asociației ALUMNI – UPG Ploiești, din 2021; Membru de Onoare al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei; Membru în colectivul de conducere al Asociației Profesionale „Societatea Inginerilor de Petrol” din România şi „The International Society of Petroleum Engineering”; Membru al Societății Română de Geologie, din 2004; Membru al Societății Române a Termotehnicienilor; Membru în colectivul de redacție a publicației “Revista Națională de Gaze Naturale”, editată de Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” S. A. Mediaș; Referent științific al revistei Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, Springer Nature Group; Membru al grupului de redactori și recenzori științifici ai Editurii Universității Petrol-Gaze din Ploiești.; Membru al Asociației Generale a Inginerilor din România AGIR.