prof. univ. dr. ing. Petrica Vizureanu

1492
  • Data naşterii: 17.10.1967
  • Locul naşterii: Barlad, judeţul Vaslui
  • Profesor universitar doctor inginer
  • Conducător de doctorat în domeniul Ingineria Materialelor
  • Departamentul de Tehnologii şi Echipamente pentru Tehnologii Moderne
  • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
  • Email: peviz@tuiasi.ro Profesorul Vizureanu este Director al Departamentului de Tehnologii şi Echipamente pentru Tehnologii Moderne, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România, cu o experienţă didactică de peste 25 de ani, o experienţă foarte bogată în domeniul managementului proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale (Director – 7, membru în echipă – 34), obţinând rezultate concretizate prin publicaţii ştiinţifice în mai multe domenii de competenţă: biomateriale (caracterizare, investigaţii de materiale, proprietăţi de suprafaţă, fenomene de interacţiune implant-ţesut), ştiinţa materialelor, energii neconvenţionale, materiale refractare, proiectare asistată de calculator, geopolimeri, sănătate şi securitate în muncă. Profesorul are peste 150 de publicaţii ştiinţifice, indexate Web of Science, în reviste, volume ale conferinţelor, cărţi şi capitole de cărţi de specialitate – autor pentru 18 cărţi naţionale şi 14 cărţi sau capitole de carte internaţionale, editor de carte pentru editura Intech Open (10 cărţi). Prof. Vizureanu are indice Hirsch – 17 în Web of Science şi 19 în Google Scollar. Prof. Vizureanu este Editor-in-Chief pentru revista European Journal of Materials Science and Engineering, indexată în DOAJ, CAS and CiteFActor, Guest Editor pentru mai multe reviste: MATERIALS (MDPI): Advanced Surface Treatment Technologies for Metallic Alloys; Future Trends in Advanced Materials and Processes; COATINGS (MDPI): Surface Treatment of Metals; Topical Collection in Coatings: Feature Paper Collection (5) of Topic Editors; MAGNETOCHEMISTRY (MDPI): In-depth assessment of highly specialised materials. Prof. Vizureanu este Chairman al conferinţei internaţionale ICIR EUROINVENT – International Conference on Innovative Research (Scopus & Web of Science Proceedings) 2015-2021 şi a fost Visiting Professor pentru studenţii (licenţă, masterat şi doctorat) prestigioaselor universităţi: National Taiwan University of Science and Technology 2011-2017 and Universiti Perlis Malaysia 2015-2018.