Prof.univ.dr.ing. Lucian Ilie

2264
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  •  01 noiembrie 1939

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Lucian Ilie: n. 1 noiembrie 1939, Găeşti; absolvent al  Institutului de Construcţii din Bucureşti (1966), specialitatea construcţii hidrotehnice; doctor inginer (1976), având teza cu titlul “Calculul şi optimizarea barajelor în arc”; asistent, apoi şef de lucrări Institutul de Construcţii Bucureşti, la disciplinele Construcţii hidrotehnice, Hidrologie, Metode moderne de calcul (1971-1979); profesor la «L’Ecole Polytechnique d’El Harrach d’Alger», Algeria (1979-1981); Profesor Onorific al Universităţii Tehnice de Geniu Civil din Bucureşti (2001); consultant expert la elaborarea de studii prezentând un grad avansat de dificultate şi complexitate – plasticitate, fisurarea betonului, contact, frecare, şoc frontal de locomotive-1990, macara suspendată pentru montarea podului de legătură între continentul atlantic al Franţei şi insula Re-1989, analiza la cutremur a podului Rion-Antirion din Grecia (1999-2004).