Prof.univ.dr.geolog Marcian – David Bleahu

2043
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  •  14 martie 1924

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Studii: Absolvent al Universităţii din Bucureşti, facultatea de Ştiinţe – Secţiile de Ştiinţele naturii si Geografie. Doctor al Universităţii din Cluj din anul 1974. Profesia: Geolog, Profesor universitar. Profesia: Geolog, Profesor universitar. Activitate didactică: – În învăţământul superior de stat: Catedra de Geologie a Universităţii din Bucureşti în intervalul 1949 – 1961: asistent, şef de lucrări, lector, conferenţiar. – În învăţământul superior particular: unul din fondatorii Universităţii Ecologice Bucureşti-profesor şi decan al Facultăţii de Ştiinţe Ecologice (transformată în Facultatea de Ecologie). Activitate profesională: – 1949-1994 în cadrul Institutului Geologic: Cercetător principal I, şef sector, şef secţie, şef compartiment, secretar ştiinţific, director. – Organizator şi conducător a mai multor unităţi geologice: lucrările Canalului Dunăre – Marea Neagră 1949-1952, Metroul Bucureşti 1953 şi Muzeul Naţional de Geologie 1985-1994. Domenii de activitate: – Diverse ramuri ale geologiei (stratigrafie, tectonică, hidrogeologie, geologic tehnică), geomorfologie, speologie, ocrotirea mediului şi a naturii, prospectivă, istoria ştiinţei, geografia turismului, ecologie politică. Considerat a fi cel mai bun cunoscător al geologiei Munţilor Apuseni. Realizări: – Autor a 31 de cărţi (unele în colaborare), 140 de lucrări ştiinţifice şi peste 400 de articole cu subiecte de geologie, geografie,speologie, turism, ştiinţă, istoria ştiinţei, istoria artei, muzică, ocrotirea mediului şi a naturii, probleme civice, probleme politice, scenarii de filme ştiinţifice şi peste 500 de conferinţe publice, la radio şi televiziune. – A introdus în geologia românească conceptul şi teoriile tectonicii plăcilor prin două substanţiale volume intitulate „Tectonica globală”( 2 volume 1000 de pagini) – A descifrat stratigrafia şi structura Munţilor Apuseni, fiind considerat cel mai bun cunoscător al geologiei acestora şi a adus contribuţii importante la cunoaşterea geologiei părţii de nord a Munţilor Maramureşului. – Întemeietorul şi organizatorul Muzeului de Geologie, considerat de străini ca unul din cele mai reuşite din Europa. – Întemeietor al speologiei fizice în România, mai ales prin importantele lucrări „Morfologia carstică” şi „Relieful carstic şi explorator a peste 100 km de galerii de peşteră. – Organizator al speologiei sportive în România şi preşedintele Federaţiei de Speologie, salvamont şi alpinism (1975-1992). – Ideologul şi doctrinarul Ecologiei politice în România, mai ales prin volumul de sinteză „Priveşte înapoi cu mânie… priveşte înainte cu spaimă”.

PREMII

Premiile Academiei ” Gh. M. Murgoci ” şi „Gr.Cobalcescu”, ordinul Muncii, Meritul Ştiinţific. Membru de onoare al Societăţii Elveţiene de Ştiinţe (din anul 1990), membru titular al Academiei oamenilor de ştiinţă din România, membru al diferitelor societăţi ştiinţifice din SUA, Italia, Franţa, Austria. Profesor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Profesor invitat al Universităţilor din Viena, Greifswald, Geneva, Rasei.