Prof.univ.asoc.dr.ing. Doru-Romulus Pascu – Secretar Filiala Timișoara

2634
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Secretar Filiala Timișoara – Știința și ingineria materialelor
  •  09 decembrie 1946

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Doru Pascu, n. 09 decembrie 1946, Reşiţa, jud.Caraş-Severin. După absolvirea liceului în Craiova, în anul 1966, a urmat cursurile  Facultăţii de Metalurgie a Institutului Politehnic, Bucureşti, obţinând diploma de inginer în anul 1971. În anul 1983 a susţinut teza de doctorat cu titlul: “Influenţa factorilor structurali asupra caracteristicilor tehnologice şi proprietăţilor mecanice ale oţelurilor slab aliate pentru construcţii sudate supuse tratamentelor termice post-sudare”. A depus o bogata activitate ştiinţifică şi didactică:1971-1977 inginer, ISIM Timişoara,1977-1992 – cercetător ştiinţific ( III, II ), ISIM Timişoara, cadru didactic asociat la Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica, Timişoara, asistent, sef de lucrări, conferenţiar asociat,1992 – prezent- cercetător ştiinţific, gr. I, ISIM Timişoara, profesor asociat.A predat cursuri de Calculul şi construcţia utilajului chimic (1983-2001), Cursuri de perfecţionare ingineri sudori europeni / internaţionali (EWE/IWE ), din anul 2002 până în prezent. În prezent este şef de secţie cercetare la ISIM Timişoara. Alte activităţi: referent ştiinţific în cadrul Comisiilor de doctorat în domeniu; evaluator ANSTI- Bucureşti în domeniul materialelor metalice; expert codificat la nivel naţional şi internaţional (UNESCO, NATO, NABS); colaborator în cadrul programelor europene GROWTH, RIMAS, LEONARDO. Are 18 cărţi, manuale, doc IIS / IIW si  83 de lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, 53 de lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, 10 brevete înregistrate şi 224 contacte de cercetare ştiinţifică. Membru al următoarelor asociaţii: Asociaţia de sudură din România ( ASR ), Asociaţia de Tratamente Termice şi Ingineria Suprafeţelor ( ATTIS ), Asociaţia de Cercetare Multidisciplinară – Zona de Vest   ( ACM-V ), Asociaţia Americană de Ingineria Materialelor ( ASME ).