Ing. Alexandru Blemovici

2279
  • MEMBRU ASOCIAT
  •      Știința și ingineria materialelor
  •  www.schaeffler.ro
  •  16 februarie 1967

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada: Din 2003 până în prezent Funcţia sau postul ocupat: Administrator societate & Director general Activităţi şi responsabilităţi principale: Management fabrică Numele şi adresa angajatorului: S.C. Schaeffler România S.R.L., Aleea Schaeffler nr. 3, Cristian, România Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Producţie industrială: componente auto şi rulmenţi pentru aplicaţii industriale Perioada: Din 1995 până în 2003 Funcţia sau postul ocupat Administrator societate & Director general Activităţi şi responsabilităţi principale: Management Numele şi adresa angajatorului: Freshtex Textile Finishing S.R.L. Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Servicii industriale textile Perioada: Din 1991 până în 1995 Funcţia sau postul ocupat: Inginer proiectant Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului: Uzina Tractorul Braşov Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Producţie auto

STUDII

Perioada: Din 1993 până în 1995 Calificarea / diploma obţinută: Curs postuniversitar Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:Program training de inginerie economică Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Carl Duisberg Gesellschaft / Kloeckner & Co AG, Duisburg, Germania Perioada: Din 1986 până în 1991 Calificarea / diploma obţinută: Diplomă universitară inginer Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:Facultatea TCM (Tehnologia Construcţiilor de Maşini) Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare:Universitatea „Transilvania” din Braşov