Conf.univ.dr.ing. Cornel Paunescu

2773
  • MEMBRU TITULAR
  •      Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  •  07 aprilie 1953

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Cornel PĂUNESCU: n. 07 aprilie 1953, Curtea de Argeş; absolvent al  Institutului de Construcţii din Bucureşti (1979), Secţia de Geodezie;  doctor inginer (1997); profesor doctor inginer în cadrul Universităţii Bucureşti, facultatea de Geologie şi Geofizică, catedra de geofizică; conducător de doctorate (2007) în ramura Geofizică; membru al Uniunii Geodezilor din România (UGR), secretar al UGR; vicepreşedinte al Ordinului Geodezilor din România; preşedinte al comisiei a VII-a a Societăţii Române de Fotogrametrie şi Teledetecţie; autor a trei volume de curs Geodezie – Topografie (1997- 2005), autor al unui volum de GPS (Global Position System) (2007), autor al unui lexic de termeni în domeniul geoştiinţelor, toate publicate în Editura Universităţii din Bucureşti.