Dr. ing. Iulian OFFENBERG

1291
  • MEMBRU CORESPONDENT
  • 20.07.1967
  • Ingineria Petrolului, Minelor şi Geonomiei
 

Dr. ing. Iulian OFFENBERG: n. 20 iulie 1967, comuna Bărăști, jud. Olt. Studii: Liceul de Marină Orșova (1986), Universitatea Tehnică Petroșani, Facultatea de Mașini şi Instalații Electromecanice (1993), Master în Managementul Resurselor Umane la Universitatea Petroșani (2008), Școala doctorală la Universitatea din Petroșani (2019) obținând titlul de doctor în științe inginerești, cu teza „Monitorizarea geoecologică a perimetrelor miniere restructurate”. Experiență: Își începe activitatea profesională în producție (1993) la Exploatarea minieră Lonea, din cadrul Regiei Autonome a Huilei Petroșani. Pe parcursul carierei profesionale a ocupat diverse funcții de conducere și demnitate publică ca: Președinte al Agenției Naționale de Resurse Minerale cu rang de Secretar de Stat (2017) respectiv Președinte cu rang de Secretar de Stat şi Vicepreședinte cu rang de Subsecretar de Stat al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (2017-2018), șef serviciu, director general, administrator la diverse entități din minerit și gaze naturale. A ocupat funcții de consilier al miniștrilor Energiei şi Economiei și în Senatul României. Este cadru asociat la Universitatea Petroșani, membru titular în Comitetul Național Român – Consiliul Mondial al Energiei, Academia rusă de științe ale naturii și colaborator al Academiei Balcanice Miniere. A participat în comisii de experți pentru cadrul legislativ din domeniul resurselor minerale unde se distinge ca inițiator al legii Programului geologic la nivel național. Activitatea științifică se axează pe dezvoltarea înțelegerii modificărilor natural-tehnice din mediul geografic, promovează schimbarea paradigmei în evaluările de mediu, unificarea științelor geoecologiei şi ecologiei peisajelor. Formulează un model conceptual geoecologic (pentagrama geoecologică) şi o metodă semicantitativă de evaluare (matrice geoecologică), publicate în lucrarea „Geoecologie şi geotehnologii” apărută la editura AGIR şi în jurnale internaționale de specialitate. Contribuie ca autor și coautor la cărți publicate în țară şi străinătate şi lucrări prezentate în congrese, conferințe, proceedings, jurnale şi reviste din Europa, Rusia, Moldova, Kazahstan, Ucraina ş.a. A fost implicat în activitatea de pregătire şi formare profesională a specialiștilor din industria minieră ca lector, în cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Industrie din subordinea Ministerului Economiei.