Dr.ing. Ion Berbeleac

2966
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  •  21 iunie 1934

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ion Berbeleac: n. 21 iunie 1934, sat Jupâneşti, Com. Costeşti, jud. Argeş; absolvent al Facultăţii de Geologie-Geografie din cadrul Universităţii Bucureşti (1958); specialitatea mineralogie;  doctor în geologie (1972), cu teza Studiul petrografic şi metalogenetic al regiunii Vălişoara (Porcurea) Munţii Metaliferi; profesor asociat la Facultatea de Geologie a Universităţii Bucureşti (1974-2001); inginer şef producţie, geolog şef şi director (1987-1999) al Direcţiei substanţe minerale solide şi ape din cadrul S.C.Prospecţiuni S.A. Activitate în domeniile: prospecţiuni geologice, studii fundamentale şi aplicative, realizând numeroase documentaţii geologice (studii, proiecte de prospecţiune şi explorare, referate, lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate), prospecţiuni pentru minereuri de Cu în Zambia, studii pentru mineralizaţiile de aur din partea nord-estică a Chinei.