Dr. ing. Gheorghe Buliga

2759
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  • 29.05.1943

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Gheorghe T. Buliga s-a născut la 29 mai 1943, la Rovinari, judeţul Gorj. A absovit Liceul Tudor Vladimirescu din Tg. Jiu în anul 1961 şi din acelaşi an şi-a continuat studiile la Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie din Bucureşti, facultatea de “Exploatarea zăcămintelor de ţiţei  şi gaze”. Şi-a început cariera ca inginer de foraj la Schela de foraj Bucureşti, la secţiile de foraj de la Sfântul Gheorghe – judeţul Ialomiţa, În perioada 1968-1974 a fost inginer proiectant la Institutul de Proiectări Miniere, unde, în calitate de şef proiect a elaborat peste 60 de proiecte la care a oferit şi asistenţă tehnică, privind forajul, echiparea şi amorsarea sondelor pentru exploatarea sării în soluţie de pe zăcămintele Ocnele Mari, Ocna Mureş, Târgu Ocna; Cacica. După desfiinţarea IPROMIN Bucureşti, în anul 1974, a fost transferat la Secţia de proiectare de la Trustul de Construcţii şi Montaje Miniere unde a executat, în principal, proiecte de iazuri de decantare şi conducte de hidrotransport  a sterilelor de la instalaţlile  de preparare a minereurilor. În perioada 1977-1981 a îndeplinit funcţia de adjunct/inginer Șef la Grupul de Şantiere TCMM de la Roşia Poieni (cu sediul în Abrud – judeţul Alba), al treilea mare obiectiv de investiţii al ţării după Canalul Dunăre Marea Neagră şi Metroul Bucureşti. În anii 1981-1982 a lucrat ca inginer proiectant gradul II la Institutul de Geologie Geofizică şi consilier la Institutul Central de Cercetări pentru Industria Extractivă. Între anii 1982-1991 a funcţionat ca inginer la Ministerul Petrolului, cu o intermitenţă între anii 1986- 1987 cănd, detașat fiind la ROMPETROL  a îndeplinit funcţia de şef şantier foraj în Regatul Haşemit al Iordaniei. A fost directorul Direcţiei tehnice din Ministerul Petrolului-departamentul Petrolului-Regia Autonomă a Petrolului, în perioada 1990-1994. În anul 1985 inginerul Gheorghe Buliga a obţinut  titlul de doctor inginer la Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti cu teza “Contribuţii la studiul curgerii cu suprafaţă liberă în medii poroase”, conducător de doctorat fiind Profesor doctor docent Teodor Oroveanu (ulterior Membru corespondent al Academiei Române). La propunerea experţilor Băncii Moniale , dr. inginer Gheorghe Buliga este numit “project manager” pentru două studii de consultanţă finanţate de către Banca Mondială, privind: Evaluarea potenţialului  de hidrocarburi al României şi Evaluarea rezervelor de hidrocarburi şi a nivelului practicilor de producţie din România, realizate cu firmele Harms and Brady şi INTERA BERGERSON din Denver- Colorado (S.U.A) În perioada 1992-1998 a cumulat şi funcţia de profesor universitar asociat “ la Universitatea de Petrol-Gaze Ploieşti, la catedra de Hidraulică subterană, şi la Catedra de Economie/managementul Industriei de Petrol.       După anul 2000 a fost referent oficial la 17 teze de doctorat. Între anii 1999-2002 figurează inginer la Reprezentanţa ROMGAZ/TRANSGAZ  din Bucureşti  şi  revine la S.N.P. PETROM în a doua parte a anului 2002, în funcţia de Director al Direcţiei privind Managementul Calităţii. În periada 2005-2006 a ocupat funcţia de Preşedinte (Secretar de Stat) al Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale (A.N.R.M), iar în anul 2007 funcţia de Vicepreşedinte al Autorităţii de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.). S-a pensionat în anul 2008 şi își continuă activitatea până în prezent, ca Preşedinte/Preşedinte Fondator al Asociaţiei “Societatea inginerilor de petrol şi gaze”, fondată  în anul 2001 şi director al publicaţiei lunare “Monitorul de Petrol şi Gaze” refondată de dânsul în luna martie 2002. A organizat şapte Conferinţe naţionale şi două Conferinţe internaţionale; a editat ca autor/coautor – coordonator opt cărţi în volum dintre care 2 au primit Premiul Academiei Oamenilor de Ştiinţă şi una Premiul AGIR. Este membru al Academiei de Ştiinţe din New -York, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.