Dr. ing. George Artur GĂMAN

2419
  • MEMBRU CORESPONDENT
  • Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  • 12.05.1962

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Domnul dr. ing. George Artur Găman s-a născut în Petroşani, jud. Hunedoara, la data de 12.05.1962. A absolvit Institutul de Mine din Petroşani în anul 1986, Facultatea de Mine, obţinând diploma de inginer. De asemenea, în anul 2000 a absolvit studiile economice în cadrul Universităţii din Petroşani, facultatea de Ştiinţe, obţinând diploma de economist. A finalizat studiile doctorale şi a obţinut diploma de Doctor în Ştiinţe Inginereşti în domeniul Inginerie Industrială în anul 2005. Specialist în organizarea activităţii de intervenţie şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile, a elaborat numeroase lucrări ştiinţifice şi proiecte care au rezolvat probleme de securitate şi salvare din spaţiul industrial. Domnul dr. Ing. George Artur Găman a condus pe parcursul carierei sale sau a avut o contribuţie importantă în cadrul unui număr semnificativ de proiecte de cercetare ale căror rezultate au fost publicate într-un număr mare de articole apreciate şi validate de comunitatea ştiinţifică internaţională. A publicat, în calitate de autor sau co-autor, 7 cărţi de specialitate şi peste 150 de lucrări ştiinţifice în reviste de circulaţie naţională/internaţională sau în volumele de lucrări ale unor manifestări ştiinţifice naţionale/internaționale de profil. Pe lângă activitatea ştiinţifică desfăşurată, domnul dr. ing. George Artur Găman  este iniţiator de acte normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Calităţile sale organizatorice sunt confirmate de apartenenţa sa, ca membru fondator, în comitetul de conducere al Organismului Internaţional de Salvare Minieră – IMRB, de înfiinţarea Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă din România, precum şi de funcţiile de conducere (şef laborator, şef departament, director general) pe care acesta le-a deţinut pe parcursul celor aproape 30 de ani de activitate în cadrul Institutului Naţional de Cercetare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani.