Dr.ing. Florin Munteanu

1824
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  •  27 martie 1958

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut pe 27 martie 1952 la Braşov, absolvent al Universităţii “Politehnica” Bucureşti, promoţia 1976; Doctor în Ştiinţe: Inginerie Industrială; specializat in aplicaţii ale ştiinţei Complexităţii în inginerie, econofizică, geodinamică şi mediu precum şi în politici de integrare în educaţie a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Cercetator ştiinţific în cadrul Institutului de Geodinamică al Academiei Romane. Preşedinte fondator al Centrul pentru Studii Complexe – centru UNESCO, principal promotor al paradigmei Complexitatii in Romania. Initiator al programelor de cercetare desfasurate sub genericul NEXUS (proiecte deschise) si coodonator al unor proiecte de cercetare fundamentala si aplicativa din cadrul programelor nationale si internationale de cercetare precum: studiul complex al zonei geodinamice Vrancea – Romania si Reunion – Oceanul Indian, tehnologii neconventionale (proiectarea si realizarea de echipamente in domeniul deformarii plastice a metalelor prin impuls magnetic, taierii cu laser a materialelor, controlul magnetic al arcului electric la sudare cu plasma etc. ). Fondator si director general al firmei ASTECH solution (www.astech.ro) ce valorifica economic conceptul original de Laborator Personal creat in 1987. Proiectantul produselor sub marca inregistrata CONNECTUS ca ansamblu hard/soft si servicii destinat dezvoltarii personale prin descoperire si comunicare in retea. Autor al unui numar insemnat de articole stiintifice publicate in reviste de specialitate in tara si strainatate, al unor serii de articole in cotidiene precum Curentul, Jurnal de Bucuresti, al cartii “Seminte pentru alta lume” editura Nemira. Domenii de competenţă: Consultanta si mentorat in domeniul pregatirii resursei umane pentru o economie bazată pe cunoaştere (mind building). Proiectarea si realizarea cadrului tehnic si conceptual pentru transferul de cunostinte şi formarea de abilităţi specifice lucrului în echipe interdisciplinare capabile să opereze eficient într-o economie “turbulentă”. Coordonarea activitatiilor pentru dezvoltare personală continua prin tehnici specifice unui invatamant continuu.