Cercul de Cercetare,

3. Valorificarea haldelor istorice existente  pe teritoriul Romaniei

Obiective științifice:

  1. Identificarea haldelor care prezintă interes din punct de vedere economic pentru a fi exploatate ȋn vederea valorificării componentelor utile;

2. Identificarea stării ĩn care se regăsesc ĩn halde elementele de interes și-n funcție de acestea a metodelor celor mai adecvate pentru separarea acestora;

3. In cazul haldelor care conțin ȋn principal componente cu baza de fier sub forma de șpan, țundere, etc., determinarea condițiilor concrete de procesare astfel încât produsul final să fie un oțel (sau feroaliaj) bine definit ca și calitate; ĩn cazul ĩn care elementele utile sunt altele decât fierul, de exemplu aluminiul, titanul sau alte elemente de interes, determinarea condițiilor ĩn care acestea pot fi extrase ca metale pure sau prealiaje care le conțin;

4. Stabilirea concretă a fluxurilor tehnologice prin care pot fi separate elementele de interes aflate într-o stare precizată ĩn haldele istorice;

Efectele imediate ale valorificării haldelor istorice :

  1. Economice – prin recuperarea elementelor utile și reintroducerea ĩn fluxul economic;

2. Ecologice – prin reabilitarea/disponibilizarea suprafețelor ocupate ȋn prezent de aceste halde istorice.

Conducerea cercului de cercetare:

Prof. dr. ing. Mihai Ovidiu COJOCARU
Conf. dr. ing. Mihai BRÂNZEI
Dr. ing. Gheorghe MATACHE

Componența cercului de cercetare:

Personalități din mediul universitar, cercetători cu rezultate remarcabile în domeniu:

  • prof. dr.ing. Ion Pencea;
  • prof.dr.ing. Radu Ștefănoiu;
  • conf.dr.ing. Cotruț Cosmin;
  • șl.dr.ing. Diana Vrânceanu;
  • drd.ing.Tudor Coman (patron al firmei Quark SRL)
ro_RORomanian