Cercul de Cercetare,

1 Fabricaţia aditivă–prezent, tendințe și oportunități în inginerie

Obiective științifice:

1.Elaborarea de studii de impact și studii de caz privind sustenabilitatea fabricației aditive.

2. Crearea unui forum științific deschis, de dezbatere privind implementarea tehnologiilor emergente și disruptive pentru dezvoltarea competențelor și consolidarea capacității inovatoare a organizațiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare.

3.Susținerea/sprijinirea parteneriatelor public – privat prin promovarea tehnologiilor și soluțiilor digitale generatoare de progres economic și social pentru intensificarea creșterii durabile, competitivității și a inovării ȋn domeniile de specializare inteligentă.

4. Crearea unui mediu stimulativ de cercetare prin crearea de nuclee de cunoaștere avansată și competentă pentru promovarea tehnologiilor emergente ṣi disruptive.

Colective de cercetare / Grupuri țintă:

Personalități din mediul universitar, cercetători cu rezultate remarcabile în domeniu, reprezentanți ai mediului economico-social.

Conducerea cercului de cercetare:

Dr. ing. Gheorghe MATACHE
Prof. dr. ing. Mihai COJOCARU

Componența cercului de cercetare:

Personalități din mediul universitar, cercetători cu rezultate remarcabile în domeniu, reprezentanți ai mediului economico-social.

ro_RORomanian