Prof.univ.dr.ing. Delia-Maria Perju

1835
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Inginerie chimică
  •  09 septembrie 1940

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Delia-Maria Perju: n. 09 septembrie 1940, Hunedoara; A absolvit Şcoala Medie nr. 2 (actualul Liceu ,,Andrei Mureşanu”) din Dej, în anul 1957, iar în anul 1962 Facultatea de Chimie Industrială din Institutul Politehnic Timişoara, specializarea Materiale de Construcţii. Şi-a susţinut teza de doctorat în anul 1977, la Institutul Politehnic ,,Gh. Asachi” din Iaşi sub conducerea ştiinţifică a prof.em.ing. Ioan Curievici, obţinând titlul de doctor inginer în specialitatea ,,Automatizarea proceselor chimice”. Din data de 01.09.1962 până în prezent funcţionează în cadrul facultăţii absolvite, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului din Timişoara, Departamentul C.A.I.C.O.N., ca şi cadru didactic, ocupând prin concurs toate funcţiile didactice după cum urmează: preparator (1962-1964), asistent (1964-1979), şef lucrări (1979-1990), conferenţiar (1990-1993), profesor (1993-prezent) la disciplinele: ,,Automatizarea proceselor chimice”, ,,Optimizarea proceselor chimice”, ,,Modelarea şi simularea proceselor”, ,,Analiza de sensibilitate a sistemelor”, ,,Teoria sistemelor”, etc. Din anul 1994 este conducător de doctorat în domeniul ,,Inginerie Chimică” având 15 teze susţinute şi în prezent, sub îndrumare 4 doctoranzi cu frecvenţă şi 11 fără frecvenţă.    În cadrul activităţilor administrative a ocupat următoarele funcţii de conducere: prodecan (1992-1995), şef catedră (1996-2000), decan (2000-2004), membru în Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii Politehnica din Timişoara (1990-prezent). Activitatea de cercetare este reflectată în publicaţii după cum urmează: 20 manuale, cursuri, monografii, 185 lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară, străinătate sau în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 66 de contracte şi granturi de cercetare, 20 brevete de invenţie şi inovaţie şi 2 produse omologate fabricate în serie. Este membru al mai multor organizaţii profesional ştiinţifice: Societatea de Chimie din România, Societatea de Inginerie Chimică din România, Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR).