Prof.dr.ing. Novac Ion

  • Prof.dr.ing. Novac Ion
  •      Membru decedat
  •      Electrotehnica, Energetica
  • 02 ianuarie 1928

Experienta profesionala

Ion Novac: n. 2 ianuarie 1928, Timişoara; absolvent al Institutului Politehnic din Timişoara (1950), specialitatea electrotehnică; doctor inginer (din 1965), cu teza ”Contribuţii la problema repartizării uniforme a sarcinii monofazate pe fazele reţelei trifazate, prin intermediul maşinii de inducţie”; profesor (1969-1997) şi profesor consultant din 1997 la Universitatea Politehnica din Timişoara; Şeful Catedrei de maşini electrice (1981-1984); Prodecan al Facultăţii de Electrotehnică (1966-1968); Decan al Facultăţii de Electrotehnică (1968-1976); conducător de doctorat în domeniul Maşini şi aparate electrice (din 1971).A efectuat numeroase studii şi cercetări în domeniul maşinilor electrice, a publicat 13 cărţi, peste 75 de lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, 30 lucrări comunicate la sesiuni ştiinţifice.

A primit Ordinul muncii clasa III – a, 2 premii ale Ministerului Învăţământului pentru activitatea ştiinţifică (1960, 1965), 4 medalii comemorative, Diploma de Excelenţă pentru întreaga activitate desfăşurată în decursul a peste 56 de ani în Facultatea de Electrotehnică din Timişoara (2008).

Decedat : 03 mai 2009.