Prof.dr.ing. Nita Mihai

  • Prof.dr.ing. Nita Mihai
  •      Membru decedat
  •      Ingineria Transporturilor
  • 07 ianuarie 1928

Experienta profesionala

Mihai Nita, n.7 ianuarie 1928, Piatra Neamţ. Absolvent al Secţiei de aviaţie a Facultăţii de mecanică din Institutul Politehnic Bucureşti în anul 1952,susţine teza de doctorat ”Studiul unor clase de manevre spaţiale cu funcţionarea continuă a sistemului de propulsie”, sub coordonarea academicianului Elie Carafoli. Indeplineşte succesiv după terminarea stadiului funcţiile de asistent,conferenţiar şi profesor la Academia Militară (1952-1978) şi Facultatea de aeronave a Politehnicii bucureştene (din anul 1978) în cadrul cărora predă cursurile de mecanica aeronavelor,stabilitatea şi dinamica zborului,mecanica rachetelor şi Teoria zborului aerospaţial.A fost conducător de doctorat pentru specializarea ”Dinamica zborului spaţial”, în care calitate a format un număr important de specialişti.  Ca cercetător ştiinţific , atât în cadrul Academiei Militare , Institutul Politehnic Bucureşti,cât şi în cadrul Institutului de Mecanica Fluidelor, a desfăşurat o bogată activitate de cercetare,concretizată prin elaborarea unor lucrări în domeniul teoriei zborului aerospaţial,al mecanicii aeronavelor,dinamicii rachetelor.Peste 140 articole de specialitate ,cursuri şi manuale didactice,au fost rezultatul cercetărilor întreprinse de-alungul anilor. Membru al unor organisme de specialitate internaţionale, Vicepreşedinte al Comisiei de Astronautică a Academiei Române, al Congresului Internaţional de Astronautică, membru corespondent al Academiei Internaţionale de Astronautică.

Decedat : 18 0ctombrie 1999.