Prof.dr.ing. Ionescu Ion

  • Prof.dr.ing. Ionescu Ion
  •      Membru decedat
  •      Constructii si Urbanism
  • 15 iulie 1927

Experienta profesionala

Ion Ionescu, n. 15.07.1927, Dănciuleşti, Gorj. Specialitatea construcţii civile şi industriale. Doctorat în specialitatea beton şi beton armat, profesor asociat. În anii 1949 -1962 activităţi în domeniul studiilor proiectării şi execuţiei, lucrări de construcţii, ca proiectant, inginer, inginer şef. Între 1962 – 2002 cercetare ştiinţifică: activităţi de cercetător ştiinţific principal, şef laborator, şef secţie, director adjunct ştiinţific, realizând şi/sau coordonând direct 283 proiecte de cercetare, aducând contribuţii în dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei betoanelor uzuale, de înaltă şi foarte înaltă rezistenţă al betoanelor uşoare de rezistenţă (domeniul în care s-au realizat la Timişoara şi unele premiere naţionale şi internaţionale), al betoanelor speciale, armate dispers etc.În paralel, activitate didactică în învăţământul superior, cursuri de Beton, Rezistenţa materialelor şi Mecanică, în ţară şi străinătate.Conferinţe de specialitate la Paris, Aachen, Alger, Constantine. A publicat  şi comunicat 423 lucrări ştiinţifice, între care 6 cărţi (în colaborare), în România, Franţa, Spania, Belgia, SUA, Anglia, Canada şi a participat la organizarea şi desfăşurarea mai multor conferinţe naţionale şi internaţionale fiind şi membru în 6 comisii de doctorat şi 2 comisii examen de stat. Membru al Comisiei Internaţionale Beton RILEM (1969-1983), Preşedinte al Comisiei Tehnice Beton şi Prefabricate din Beton CNIT (1974-1989). În anii 1964 – 2007 a acordat consultanţă, asistenţă tehnică, a efectuat expertize tehnice la proiectare execuţie şi post execuţie pentru unele lucrări de construcţie.