Prof.dr.ing. Dragomir Toma Leonida

  • Prof.dr.ing. Dragomir  Toma Leonida
  •      Membru corespondent
  •      Electronica, Automatica
  • 20 ianuarie 1945

Experienta profesionala

Toma Leonida Dragomir, n. 20 ianuarie 1945, Sibiu.

Absolvent al: Şcolii medii nr.1 Oradea (1963),Institutul Politehnic Timişoara, Facultatea de Electrotehnică (1968), doctor inginer în specialitatea Maşini electrice la Institutul Politehnic Timişoara  cu teza “Sisteme de maşini electrice cu levitaţie electromagnetică” - 1982.

Din 1969 a fost cadru didactic la Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată ,profesor universitar titular din 1992, director al Departamentului de Automatică şi Informatică Aplicată în intervalul 1994 – 2004, directorul Direcţiei Generale de Asigurare a Calităţii din 2004, conducător de doctorat în specialitatea Automatică din 1990).

Specializări: Institut für Elektrische Maschienen de la Technische Universität Berlin (West Berlin)-domeniul sistemelor cu levitaţie electromagnetică, Technische Akademie Wuppertal- domeniul Managementul pregătirii postuniversitare (Managementwissen für die Unternehmensführung unter Marktwirtschatlichen Bedingungen), colaborări cu: Technische Universität Wien, Universität Weingarten, Universität Siegen -domeniul sistemelor automate şi managementului calităţii în învăţământul superior.

Membru al: SRAIT (1991 - prezent) / expert al UCM Reşiţa (1994 - 2001) / SRR (1995 - prezent) / Comitete Tehnice IFAC (1996 - prezent, vicepreşedinte al T.C. Telematics (2008)) / Comisia de Automatică, Informatică şi Calculatoare a CNADTCU (1997 – 2005), membru al CNADTCU.(2005 – prezent) / IEEE (1995 - 1998, 2004 – prezent) / expert al CNCSIS (începând cu 1999), membru al CNCSIS (2003 - prezent) / Membru al Consiliului Naţional de Management al Calităţii în Învăţământul Superior (1999 - 2000) / AGIR (2004 - prezent) / Membru al Consiliului Consultativ al ACPART (2007 - prezent).

Principalele domenii de activitate şi interes: sisteme automate cu aplicaţii în reglajul de tensiune al generatoarelor sincrone (1978 -1992), reglajul de viteză al generatoarelor sincrone (1992 - 2001), sistemele cu levitaţie electromagnetică (1974 - 1986, 1996-2002), robotică (1985 - 1990, 1998 - 2000) / aparate electrice (1969 - 1971, 1982 - 1983) / studii şi cercetări în domeniile: sisteme de control automat (1972 – prezent, reglaj interpolativ (1997 - 2006), teoria sistemelor (1990 – prezent, abordări în domeniul medical (1995 - 2000, 2004 - prezent), ingineria calităţii (1999 – prezent).