Prof.univ.dr.hab. Dorogan Valerian

  • Prof.univ.dr.hab. Dorogan Valerian
  •      Membru de onoare
  •      Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor - Calculatoare si Telecomunicatii
  • 03 ianuarie 1955

Experienta profesionala

STUDII, STAGII ŞTIINŢIFICE ŞI PROFESIONALE

- Şcoala medie nr. 1, Cotiujenii Mari, Soroca, Republica Moldova (1961-1971).

- Institutul Politehnic din Chişinău, Facultatea de Electrofizică (1971-1977 ). Tema tezei de licenţă – „Diode electroluminiscente pe baza compuşilor ternari AlGaAs”.

- Studii de doctorat, Institutul Politehnic din Chişinău, Chişinău, R. Moldova şi Institutul Fizico-Tehnic „A.F.Ioffe” din Sankt-Petersburg (Laboratorul Fenomene de contact în semiconductori) (1982-1985 ).

              - Doctor în ştiinţe tehnice. Specialitatea – „Fizica semiconductorilor şi  dielectricilor”. Tema tezei – „Celule solare subţiri pe baza heterostructurilor AlGaAs”. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova (1987 ).

     - Doctor habilitat în ştiinţe tehnice. Specialitatea – „Fizica semiconductorilor şi dielectricilor”. Tema tezei – „Dispozitive cu semiconductori pentru recepţia radiaţiei optice şi tehnologii de confecţionare pe baza epitaxiei din faza lichidă”. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova (1999).

                    - Stagii în cadrul Institutului Fizico-Tehnic „A.F.Ioffe” din Sankt-Petersburg (1985, 1987, 1988).

                    - Stagiu în cadrul proiectului SCOPES (IB 7420-110981/1, 2005-2008) IMT, Neuchatel, Elveţia (2007).

                    - Stagiu în Universitatea din Dalian, China (2011).

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ:

1977-1982 - Inginer ( Institutul Politehnic din Chişinău);  1982-1987  -Cercetător ştiinţific inferior (Institutul Politehnic din Chişinău);

1987-1993 - Cercetător ştiinţific superior (Universitatea Tehnică a Moldovei);  1990-2015 -  Şef al Laboratorului de Microelectronică ( Universitatea Tehnică a Moldovei);   1993-2015  -            Cercetător ştiinţific principal (Universitatea Tehnică a Moldovei);  2000-2015 - Profesor universitar la catedra Telecomunicaţii (Universitatea Tehnică a Moldovei);  2001-2015 -Prorector pentru cercetarea ştiinţifică (Universitatea Tehnică a Moldovei).

·          Coordonator de proiecte şi granturi de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale;

·          Conducător al trei teze de doctorat susţinute;

·          Secretar ştiinţific al Colegiului de redacţie al revistei „Meridian Ingineresc”;

·          Membru al Comisiei de Atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi preşedinte al comisiei unificate de experţi în domeniul ştiinţelor tehnice şi economice a CNAA (2004 – 2012).

·          Membru al Comisiei de Etică a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (2012-2015).

·          Membru al Seminarelor ştiinţifice de profil la specialitatea Fizica şi Ingineria Semiconductorilor de pe lângă Institutul de Fizică Aplicată al A.Ş.M. şi Universitatea de Stat din Moldova.

·          Membru al Secţiei şi al Biroului Secţiei Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice al A.Ş.M (2013-2015).

·          Membru-corespondent al Academiei Româno-Americane (ARA).

·          Membru al Biroului Asociaţiei Inginerilor din Moldova (1995 – prezent);

·          Membru al Colegiului de redacţie al revistei Inventatorilor şi Cercetătorilor “Intellectus” (2002 – prezent)

·          Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Fizica şi tehnologii moderne” (2005 – prezent)

ACTIVITATEA ŞTIINTIFICĂ

Autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice, dintre care 24 invenţii. Realizările tehnico-ştiinţifice au fost prezentate la cca 62 Expoziţii Internaţionale şi apreciate cu 76 medalii de aur, 37 de argint şi 9 medalii de bronz, cu 21 premii şi distincţii speciale: EUREKA Brusseles; Geneva; ProInvent, Cluj Napoca, România; Inventica, Iaşi, România; Arhimed, Moscova, Rusia; Novii Cheas, Sevastopol, Ucraina; EuroInvent; IWIS, Varşovia, Polonia; INOVA, Zagreb, Croaţia ş.a. 

UNELE APRECIERI PROFESIONALE ŞI ACADEMICE

·           Marele Premiu al AGEPI. Pentru „Ciclul de invenţii în domeniul optoelectronicii” , 2005, AGEPI, Chişinău, R.Moldova.

·          Distincţia Meritul Ştiinţific “INVENTICA 2005” , acordată de Societatea Inventatorilor din România,18-30 decembrie,2005.

·          Ordinul ştiinţific “Gogu Constantinescu”, în grad de Comandor, nr. 114/3 martie, 2006, conferit de S.I.R.

·          Medalia de argint – 60 ani AŞM, cu ocazia Jubileului de 60 de ani al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

·          Premiul FIR „ CUPA  de  AUR” , pentru invenţiile din domeniul electronicii,. PRO INVENT Cluj- Napoca, 20.04.2007.

·          Distincţia de Inventator de Elită, clasa a II-A. Institutul Naţional de Inventică, Iaşi, 2007.

·          Membru de Onoare al Forumului Inventatorilor Români. Certificat Nr. 050. Data 18.10.2007.

·          Diplomă specială  şi ORDINUL “LEONARDO DA VINCI”, Forumul Inventatorilor Români. Iaşi, 9.05.2009.

·          Premiul Mare AGEPI. Pentru Ciclul de lucrări în domeniul elaborării aparatelor pentru terapie cuantică, AGEPI, R. Moldova.

·          Premiul S.I.R., pentru invenţiile prezentate la salonul PRO INVENT 2010. 16-19 martie 2010, Cluj-Napoca, România.

·          Premiul LEAL, pentru activitatea de promovare a noutăţilor ştiinţifice, acordată de Romanian Scientific Artifacts (RSA).,16-19 martie 2010, Cluj-Napoca, România.

·          Medal ”Inventive merit”. For excellence in the tehnical creation. The XIV-th International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer ”INVENTICA 2010” , Iași, România, 9-11 June, 2010.

·          Scientific Order „AUREL VLAICU”. For technically and scientifically creativity. Romanian Inventors Forum, 14.05.2011, EUROINVENT 2011.

·          Premiul şi Insigna se Onoare a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”.  14.05.2011, EUROINVENT 2011. Iasi, România.

·          Prize of „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi. The 4-th European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2012, 10-12 May 2012. Iasi, Romania.

·          Titlul onorific „Om Emerit”. Conferit prin Decretul Preşedintelui R. Moldova, nr. 417-VII. Chişinău, 21 decembrie 2012. 

·          Medalia „Dimitrie Cantemir” a AŞM. Pentru rezultate marcante în activitatea de cercetare ştiinţifică, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, precum şi cu prilejul aniversării a 60-a din ziua naşterii. AŞM, Hotărâre CSŞDT al AŞM nr. 41a din 29 ianuarie 2015.