Ing. Buzuloiu Gheorghe

  • Ing. Buzuloiu Gheorghe
  •      Membru decedat
  •      Ingineria Transporturilor
  • 10 iunie 1926

Experienta profesionala

Buzuloiu Rudi Virgil, n.10 iunie 1926, Tg.Jiu, jud.Gorj.
Absolvent al şcolii Tehnice din cadrul lnstitutului Geografic Militar (1946) In perioada 1947 -1949. A activat ca operator triangulator geodez. Absolvent al Facultăţii de Poduri şi Construcţii Masive din Institutul de Constructii Bucureşti (1951)-specialitatea "Poduri şi construcţii masive". Intre 1951-1952 este preparator/asistent la catedra de poduri metalice.
Din septembrie 1952 a activat în domeniul proiectării lucrărilor de poduri la IPCS, la Institutul de Proiectări Construcţii Hidrotehnice (1953 – 1955), la Institutul de Proiectari Edilitare (1955 – 1956) şi la Institutul de Proiectări Transporturi până în anul1990. In perioada (1952 – 1964) a îndeplinit funcţiile de inginer proiectant, inginer proiectant principal, proiectant şef. Incepand din 1959 a coordonat şi îndrumat un colectiv de proiectare cu participare directă la realizarea unor lucrări importante: podurile Mureş la Glodeni şi Argeş la Hotarele, arce cu calea la mijloc cu deschidere de 85 m, Siret la Holt cu bolţi din beton armat cu deschidere de 56 m, Pasajul Găvăndari de la Reşita structura în cadru din beton armat precomprimat, Buzău la Nisipurile pod metalic cu deschidere de 56 m etc.
Din 1964 este numit şef Atelier proiectare, în 1966 Inginer şef la Secţia Poduri şi Lucrari Hidrotehnice şi din 1982 Director la Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene -IPTANA.In această perioadă a îndrumat, avizat, aprobat şi urmărit execuţia mai multor lucrări, în principal de poduri şi construcţii hidrotehnice. De menţionat "podul peste Dunăre la Giurgeni" la care a coordonat activitatea de proiectare şi asistenţă tehnică la execuţia lucrărilor. In perioada (1966 – 1970) ca şef de proiect, Autostrada Feteşti – Cernavoda; Poduri: peste Someş la Satu Mare cadru cu deschidere de 120 m, peste Siret la Galaţi cu deschidere de 134 m din beton armat precomprimat executat în consola,peste Lacul Mangalia şi construcţii hidrotehnice în porturi şi pentru şantierele navale de pe Dunare şi la Marea Neagra, docuri uscate, căi de lansare etc.
Este atestat de MLPAT ca Expert şi Verificator de proiecte pentru poduri şi lucrări hidrotehnice. Principalele distincţii: Ordinul Meritul Ştiintific Clasa III cu ocazia aniversării a 100 ani a Academiei Române -1966, Ordinul Muncii clasa 11 pentru Podul peste Dunăre la Giurgeni, Constructor al Secolului XX - ARACO 2002, Premiul Elie Radu - APDD 2004, Medalia Busines Press 2008. Este deţinătorul Brevetului de invenţie nr. 92615 "Consolidarea şi lărgirea suprastructurilor de poduri metalice" , invenţie aplicată în România la multe poduri cu deschideri până la 80 m - Podul peste Olt la Slatina. A publicat articole de specialitate şi a participat la manifestări tehnice în ţară şi străinătate (Monografia - Podul peste Dunăre la Giurgen, cartea "Podurile Viitorului pe Dunarea de Jos" etc.
Decedat: 2012.