Conferința Știința Modernă si Energia SME 2017

  • Data desfasurarii: 18.05.2017
  •   Locul desfasurarii: „Grand Hotel Italia”, Str. Vasile Conta Nr. 2, Cluj- Napoca,
  • Responsabili: ASTR, AIIR, UTCN, ICSI - Râmnicu Vâlcea, AEHR

18 - 19 mai

SECŢIUNILE ŞI TEMATICA CONFERINŢEI

1)   CĂI ŞI MIJLOACE DE OBŢINERE A ENERGIEI

Energia în univers; energia solară; energia eoliană; energia geotermală; hidroenergia; energia nucleară; alte surse de energie(chimică, osmotică, seismică, gravitaţională); energii de origine biologică; agenţi purtători de energie (hidrogen, alcooli, amoniac); tehnologii noi de mărire a gradului de extracţie a combustibililor fosili; gazeificarea şi lichefierea cărbunilor, conversii magnetohidrodinamice, electrochimice, fotoelectrice şi termoelectrice; studii ale mecanismelor energetice naturale – fotosinteză, procese metabolice.

 

2) ECONOMIA DE ENERGIE ÎN TRANSPORTUL ŞI UTILIZAREA ACESTEIA

Tehnologii avansate de transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice şi termice; procedee tehnologice moderne cu consum redus de energie; stocarea energiei în medii naturale şi artificiale; pompe şi recuperatoare de căldură; valorificarea în scopuri energetice a produselor secundare industriale, agricole, silvice şi menajere; aspecte politice şi economico-sociale ale energiei.

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Miercuri - 17 mai,

Secretariat „Grand Hotel Italia”, Cluj-Napoca

12:00 - 23:00 Primirea participanţilor

 

Joi - 18 mai, SALA VIVALDI

08:00 - 09:00 Primirea participanţilor

09:00 - 10:00 Deschiderea lucrărilor

10:00 - 10:30 Pauză cafea

 

Sesiunea  ENERGII REGENERABILE ŞI HIDROGEN. PRODUCEREA, TRANSPORTUL, STOCAREA ŞI UTILIZAREA ENERGIEI.

10:30 - 13:30 Prezentarea lucrărilor în plen

13:30 - 15:30 Pauză

15:30 - 18:00 Prezentarea lucrărilor în plen

20:00 - 24:00 Masă festivă

 

Vineri – 19 mai, SALA VIVALDI

Sesiunea   INGINERIA INSTALAȚIILOR. CONCEPTE DE PROIECTARE, TEHNOLOGII DE EXECUȚIE ȘI MANAGEMENTUL MENTENANȚEI

08:30 - 11:00 Prezentarea lucrărilor şi discuţii

11:00 - 11:30 Pauză cafea

11:30 - 13:30 Prezentarea lucrărilor şi discuţii

 

13:30 - 14:00 Concluzii şi închiderea lucrărilor conferinţei

Site-ul oficial al conferinței : 

http://www.aiirtransilvania.ro

http://www.icsi.ro/sme2017/index.html