Anunt angajare

  • Data desfasurarii: 03.03.2017
  •   Locul desfasurarii: Sediul AGIR din Calea Victoriei nr. 118
  • Responsabili: ASTR

Academia de Științe Tehnice din Romania, cod fiscal 25722890, organizează concurs pentru ocuparea postului de consilier tehnic, gr. 1A, cu studii superioare în domeniul științelor exacte (inginerie, matematică, fizică, etc.) și cu o vechime de cinci ani. Se acceptă și part time 4 ore/zi ( doua posturi).

Calendarul de desfasurare a concursului:

- Dosarul de înscriere la concurs se depune in Calea Victoriei, nr. 118, sector 1, București,

pana in data de 01.03.2017, ora 15.00;

- Rezultatul selectării dosarelor se va comunica in data de 02.03.2016;

- Proba scrisa va avea loc in data de 03.03.2017, ora 10,00, in Calea Victoriei, nr. 118;

- Interviul va avea loc in data de 07.03.2017, ora 10,00, in Calea Victoriei, nr. 118;

- Comunicarea rezultatelor va avea loc in data de 07.03.2017.

Dosarul de concurs cuprinde:

- Cererea de înscriere la concurs;

- Copie după documentele de studii;

- CV-ul in format Europass;

- Copie carte de identitate;

- Cazier sau declarație pe propria răspundere ca nu are cazier;

- Adeverința medicala.

Aptitudini:

- Experiența in specialitatea studiilor de minim 5 ani;

- Cunoașterea foarte bine a limbii engleze;

- Cunoștințe de operare calculator (Word, Excel, Internet);

Bibliografie:

- Legea nr. 230/2008 privind înființarea si funcționarea Academiei de Științe Tehnice din

Romania;

- HG nr. 620/2009 privind aprobarea statutului Academiei de Științe Tehnice din Romania

- OG nr. 57/2002 actualizata, privind cercetarea științifica si dezvoltarea tehnologica;

- Consorțiul European al Academiilor Naționale de promovare in: Inginerie, Științe

Aplicate și Tehnologie (Euro-CASE) http://www.euro-case.org/